Martinabela Brijuni
Martinabela obrt za prijevoz putnika, vl. Marino Mahić, 52100 Pula, Kvarnerska 14, OIB:36696255450

Turistička agencija Martinabela Excursion
Tel. 098-997-5875 Martina
Tel. 098-335-169 Marino

Prigovor se može uložiti pismenim putem na adresu Kvarnerska 14, Pula ili e-mailom na martinabela.brijuni@gmail.com